วิธีตั้งค่าการโปรโมท

การโปรโมทร้านค้าจะช่วยเพิ่มยอดขาย
ให้ลูกค้าเห็นสินค้าคุณมากขึ้น

manual-leadgen11. เปิดใช้งานที่ ตั้งค่า > โปรโมทร้านค้า

Page365 - Promote2

2. กดปุ่ม เปิด เพื่อเปิดการใช้งาน (สำหรับลูกค้าที่เปิดใช้งานครั้งแรกให้กด สมัครใช้บริการ)

Page365-Promote3

3. สำหรับผู้สมัครใช้บริการครั้งแรก ให้ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตที่คุณจะใช้ชำระค่าบริการ

Page365-Promote4

4. เมื่อ เปิด ใช้งานแล้วให้กด ตั้งค่าวงเงิน

Page365-Promote5

5. การตั้งค่าวงเงิน

  • วงเงินต่อสัปดาห์ คือ วงเงินที่คุณต้องการใช้โปรโมทต่อสัปดาห์ (หากมีการโปรโมทเกินวงเงินในระหว่างสัปดาห์จะปิดการโปรโมทให้อัตโนมัติ และจะเริ่มต้นโปรโมทให้อีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปในวงเงินที่คุณตั้งไว้)
  • กำหนดค่าใช้จ่ายต่อผู้ชม มี 2 แบบให้คุณเลือก
    • แบบอัตโนมัติ ระบบจะกำหนดค่าใช้จ่ายต่อผู้ชมให้อัตโนมัติ (อิงตามราคาตลาดของประเภทร้านค้านั้นๆ)
    • แบบกำหนดเอง คุณสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายต่อผู้ชมเองได้ โดยดูราคาแนะนำตามประเภทร้านค้า (หากคุณกำหนดต่ำกว่าราคาแนะนำระบบจะไม่สามารถโปรโมทร้านให้คุณได้)
  • เมื่อตั้งค่าวงเงินเเล้วระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลและเปิดการโปรโมทให้คุณภายใน 24 ชม. ในวันทำการ (หากคุณเปิดใช้งานในวัน ส-อา ระบบจะเปิดการโปรโมทให้คุณภายในวันจันทร์)

 

Page365 - Promote6

6. เมื่อการโปรโมทเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะโปรโมทสินค้า / ร้านค้าให้คุณ โดยที่คุณสามารถเข้ามาเช็คผลการโปรโมทของคุณได้ตลอดเวลาที่ ตั้งค่า > โปรโมทร้านค้า > ดูที่รายงานโปรโมทร้าน

(Visited 278 times, 1 visits today)