วิธีเปิดใช้งาน Page365 Express

Page365 Express - วิธีเปิดใช้งาน

เปิดการใช้งาน Page365 Express ที่ ร้านค้า > การส่งสินค้า > กด ON

Page365 Express - วิธีเปิดใช้งาน

ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้ชำระค่าจัดส่ง
(หากไม่ใส่ข้อมูลส่วนนี้ จะไม่สามารถชำระค่าจัดส่งได้)

Page365 Express - วิธีเปิดใช้งาน

ตั้งราคาค่าจัดส่ง ที่ต้องการเรียกเก็บจากลูกค้า

Page365 Express พร้อมใช้งานแล้ว
อย่าลืมเลือกการจัดส่งเป็น Page365 Express ทุกครั้งที่มีออเดอร์

 

Page365 Express คืออะไร?

วิธีใช้งานและพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ Page365 Express

(Visited 1,210 times, 6 visits today)